Skip Navigation Linkskompetencer

Kompetencer
Identity & Access
Identitetsstyring styrer brugerens identitet i forhold til systemerne ved at sikre, at systemerne altid har adgang til de nyeste oplysninger om brugeren og dennes rettigheder. Dette sker ved at synkronisere brugerdata, herunder passwords, iværksættelse af operationer på basis af ændringer, og ved beregning af rettigheder og roller som reaktion på ændringer i systemerne.

2ndC A/S har arbejdet med identitetsstyring i mange år, og modtog nominering i 2009 som Årets Microsoft Partner i Security og igen i 2010 som Årets Partner i Identity & Security. Nomineringen blev gentaget i 2011 og 2012, hvor vi vandt prisen begge gange. I 2013 modtog vi prisen for Årets Microsoft Innovation Partner.

I takt med at antallet og kompleksiteten af IT-løsninger vokser i organisationerne, stiger også behovet for at administrere disse løsninger på en enkel og effektiv måde. 2ndC A/S har stor erfaring med integration og synkronisering af brugerdata på tværs af systemer, med eller uden et Directory. Med de rette værktøjer kan 2ndC A/S hjælpe med at indføre en høj grad af automatiseret administration på tværs af systemerne, og dermed lette de administrative opgaver i IT- afdelingerne.

Man kan opnå store fordele ved at integrere de forskellige systemer, der allerede findes i virksomheden, således at alle systemer anvender den samme rettighedsstruktur og samme bruger. Ligeledes opnår man også betragtelige fordele ved at fuldautomatisere administrationen. 2ndC A/S har installeret Forefront Identity Manager (FIM) hos en række danske organisationer, der har krævet en særlig tilpasning af deres løsning for at møde organisationens behov. DLG valgte at etablere deres Office365 bundet op med FIM, der sørger for automatisk oprettelse af brugerne. Med Single Sign On for alle de datterselskaber, som er bundet op til brugeradministrationen gennem FIM. Det betyder, at når bare brugeren er oprettet lokalt i selskabets IT-system, oprettes brugeren også på intranettet.
Collaboration & Content
Collaboration og Content strækker sig fra traditionel dokument- (EDH) og sagshåndtering (ESDH), indskanning, arkivering og kundehåndtering (CRM), over styring af arbejdsgange (workflow management) til intranet og ekstranet portalløsninger. Alle disse funktioner kan effektivt udfyldes af SharePoint.

2ndC A/S har arbejdet med portalløsninger siden 1992, og med SharePoint siden 2003. Vi arbejder både med rådgivning, design og arkitektur, såvel som udvikling, implementering og projektledelse, og modtog i 2009 nominering til Årets Microsoft Partner i ”Online Services” og ”Information Worker”, og i 2010 i ”Portals & Collaboration”. I 2013 modtog vi prisen for Årets Microsoft Innovation Partner.

En opgave kan dreje sig om at optimere enkelte arbejdsgange ved helt eller delvist at digitalisere processen i en portalløsning. Eller måske vil den dreje sig om etableringen af komplette digitale modeller af organisationens arbejde. Ligegyldigt hvilken opgave, vil løsningen altid højne gevinsten ved en digitaliseret hverdag. F.eks. vil Dansk Røde Kors stille en platform til rådighed for brugerne, der kan fremme selvadministration, engagement og deltagelse, ud fra en vision om at kommunikere direkte til det enkelte medlem. Dermed kan de reducere administrationsomkostningerne, så en større del af de frivillige bidrag kan gå direkte til hjælpearbejde rundt omkring i verden.

2ndC lavede en portalløsning på SharePoint til Fødevareforbundet NNF’s ansatte og tillidsmænd. Portalen dækker behovet for nemmere og hurtigere vidensdeling og samarbejde mellem tillidsmænd og medarbejdere i forbundet. For at understøtte disse behov blev der oprettet teamsites, hvor man kunne arbejde sammen på tværs af faglighed og roller.
Cloud
”I min vision ligger den digitale fremtid i Skyen, både i den professionelle Sky og i den private” udtaler administrerende direktør i 2ndC A/S, Jesper Bergstedt. ”Cloud-løsninger giver virksomhederne en unik mulighed både for vidensdeling og for at tilbyde brugerne adgang til funktionaliteter, programmer og produkter, som ellers ville være for kostbare for virksomheden og for den enkelte bruger.”

Med en løsning i Skyen (eller The Cloud) lægger man al sit serverforbrug over til en udbyder, f.eks. Microsoft. Ansvar for backup og udgifter til vedligehold ligger så hos Microsoft, og minimerer dermed kundens IT arbejde og -udgifter. Microsoft tilbyder også leje af brugsretten til f.eks. Office-produkter igennem Skyen.

Dansk Metal ønskede et forslag til hvordan man kan knytte medlemmerne tættere til fagforeningen, og løsningen kom til at bestå af en Microsoft LIVE løsning i Skyen. En løsningsidé, der blev videreudviklet til fagforeningen DANA, da de henvendte sig til 2ndC A/S for at få en IT-løsning, der kunne samle deres forskellige IT-produkter på én enkelt platform. De endte med at kombinere SharePoint 2010 med en løsning i Skyen.
2ndC A/S
Farum Hovedgade 71
DK-3520 Farum

Tlf: +45 4813 4949
info@2ndc.dk