GDPR og Governance

2ndC Compliance Suite understøtter jeres compliance med GDPR. Dokumenter let organisationens databeskyttelse og GDPR-relevante processer.

Se demovideo
Book møde

GDPR og Governance

2ndC Compliance Suite understøtter jeres compliance med GDPR. Dokumenter let organisationens databeskyttelse og GDPR-relevante processer.

Se demovideo
Book møde

Få lettere ved at leve op til persondataforordningens krav

De største barrierer for compliance opstår i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og nedlæggelse af medarbejdere og deres adgange til it-systemer og applikationer. Som organisation er det vigtigt, at man er i stand til nøje at dokumentere, hvem der har adgang til personfølsomme data, og hvor i organisationen de data opbevares.

Overblik, monitorering og kontrol af medarbejdere og eksterne it-brugeres adgange til systemer, applikationer og data er nemlig altafgørende for at leve op til persondataforordningens krav.

Med 2ndC Compliance Suite kan I være helt sikre på, at ingen uberettiget kan tilgå følsomme data. Alle personrelaterede handlinger i jeres systemer logges, og det bliver dermed markant lettere at dokumentere hvem, der er registreret i virksomhedens applikationer samt hvorfor, hvornår og af hvem, de er oprettet.

I Compliance Suite kan I dokumentere alle forretningsprocesser og -procestrin med relevans for overholdelsen af GDPR. Detaljerede registreringsmuligheder gør det nemt at dokumentere, hvilke organisatoriske processer, der behandler persondata samt i hvilke applikationer og it-systemer, de data opbevares.

Det styrker jeres grundlag for at opnå compliance betydeligt og gør det nemmere at leve op til både interne og eksterne audits.

Governance med 2ndC Compliance Suite

Gør arbejdet med adgange og governance enklere

For at leve op til lovgivningsmæssige krav, er det afgørende, at I har styr på governance i forbindelse med digitale adgange. Governance i relation til bruger- og adgangsstyring muliggør, at I sikkert kan administrere medarbejderne og deres adgange til applikationer og data.

Er governance på plads, bliver det enkelt for jer at administrere medarbejdernes adgange til organisationens teknologiske og digitale assets, mens I samtidig holder potentielle compliance- og sikkerhedsrisici i skak. Det kan faktisk automatiseres.

Compliance Suite sørger for, at kun de rigtige mennesker har adgang til de rigtige ressourcer på det rigtige tidspunkt af de rigtige årsager. Det understøtter ikke bare forretningens produktivitet, men styrker transparensen, dokumentationen og beskyttelsen af vigtige forretningsressourcer.

Governance

2ndC Compliance Suites fremtidssikrede GDPR & Governance funktioner

Compliance Suite styrker jeres dokumentationsarbejde med flere stærke funktioner:

Compliance Suite lader jer registrere alle procedurer og hændelser med relevans for overholdelsen af GDPR i et overskueligt og brugervenligt interface. I kan dokumentere organisatoriske processer og logge hver gang, der forekommer relevante hændelser.

I Compliance Suite kan I registrere og klassificere samtlige af organisationens applikationer, der behandler persondata. Det giver jer fuldt overblik over, hvor i organisationen data registreres, opbevares og behandles.

2ndC Compliance Suite sikrer fuld governance og overblik over brugeridentiteter, rettigheder og adgange på tværs af it-miljøerne. Rollebaseret adgangstildeling sørger automatisk for, at de digitale adgange i jeres it-miljø lever op til organisationens adgangspolitikker.

For at opnå compliance med GDPR er det nødvendigt at dokumentere samtlige data, der indsamles, opbevares og behandles af organisationen. For at gøre det, skal I vide, hvor I skal lede. Compliance Suite hjælper jer med at kortlægge og klassificere hvilke typer persondata, I behandler og i hvilke systemer og applikationer den lagres.

Compliance Suite logger alle personrelaterede handlinger på tværs af organisationens applikationer og systemer. Interaktive dashboards hjælper jer med at etablere det nødvendige overblik og dokumentere jeres GDPR & Governance-indsats.

Compliance Suite giver jer indbyggede workflows til adgangsanmodninger, onboarding, jobskifte og offboarding. Et automatiseret genautoriseringsflow sikrer, at alle adgange til følsomme data løbende verificeres.

2ndC reference kunde Køge Handelsskole
Zealand - Erhvervsakademiet Sjælland

For Køge Handelsskole og Zealand betød forberedelsen til GDPR en rejse væk fra manuelle processer, der udfordrede både compliance og overblikket. Det medførte et større fokus på brugerstyring og rettighedstildeling – og dermed kom 2ndC Compliance Suite ind i billedet.

Læs hvad Campus Køge gjorde

2ndC Compliance Suite reducerer tiden brugt på auditering og rapportering med op til 75 procent. Opdag, hvor meget Compliance Suite kan spare din organisation for med vores gratis beregner.

Beregn din ROI

Vil du vide endnu mere om brugerstyrings betydning for Governance & GDPR?