3 grunde til, at du skal investere i Identity & Access Management

Du skal investere i Identity & Access Management – til gengæld reduceres administrative byrder, omkostninger og  it-risici betydeligt. Vi giver dig tre grunde til, at du ikke har råd til at sidde over på en Identity & Access Management-løsning.   

Nye it-indkøb kan ofte være afgørende for at udvikle og optimere organisationen. På overfladen kan de dog hurtigt synes som en dyr affære. Især, hvis du ikke synliggør præcist, hvad du får ud af at investere. Identitets- og adgangsstyring er et vigtigt værktøj i it-miljøer, der kun bliver mere komplekse for hver dag, der går. Det er nemlig en uundværlig genvej til at mindske administrative byrder og reducere både it-risici og omkostninger. At synliggøre ROI er afgørende – også når det kommer til dit Identity & Access Management-projekt. Præcis, hvordan du beregner den ROI, hører dog til i et andet indlæg. Men hvordan synliggør du så værdien af disciplinen? 

Det gør du ved at se på det, du risikerer ved ikke at implementere en Identity & Access Management-løsning. 

Du skal investere for at spare penge

Identity & Access Management handler bl.a. om at optimere arbejdsprocesser, så organisation samlet set bliver mere effektiv. Ifølge Forrester er 60-70 procent af organisationer dog afhængige af manuelle brugerstyringsprocesser. Det omfatter f.eks., at medarbejdere ringer til Help Desk for at få genstillet passwords, eller når de har brug for adgang til et nyt system. Evaluering af adgange bliver tidskrævende, og når brugerne skal nedlægges, kan papirarbejdet være enormt. 

Det eneste organisationen sparer ved brug af manuelle processer er investeringen i Identity & Access Management – og den besparelse bliver dyr på den lange bane. Forrester anslår nemlig, at manuelle processer resulterer i dobbelt så høje omkostninger til sikkerhed og dokumentation som automatiserede brugerstyringsløsninger. Jo flere brugere, der kommer til, jo mere udfordrende bliver administrationen, og jo længere tid kræver den. Jo mere tid, it-afdelingen skal bruge på manuelle brugerstyringsopgaver, jo mere tid går der fra forretningsudviklende arbejde. Jo længere tid medarbejdere skal vente på adgange til de rette systemer og data, jo længere tid går der før, de bliver omkostningseffektive aktiver i organisationen.  

Tidsspilde og ineffektivitet viser sig før eller siden direkte på bundlinjen. 

3 gode grunde til at investere i IDM & Access Management
Du sparer penge ved at investere i en identitets- og adgangsstyringsløsning

Det er farligt dyrt ikke at investere i sikkerhed

Cyberkriminelle bliver hele tiden dygtigere og mere innovative. De kan nemt være bedre end selv de bedste it- og -sikkerhedsprofessionelle. Og det er ikke kun fremtrædende, globale koncerner, der fanger hackernes opmærksomhed. Ifølge en nylig undersøgelse fra Osterman Research er det de mellemstore organisationer med 500-999 ansatte, der har mest at frygte, når det kommer til it-kriminalitet. De udsættes for lige så mange angreb som større selskaber, men har færre ressourcer til at tackle udgifterne forbundet dermed. 

Ifølge Ponemon Institutes 2018 Cost of a Data Breach Study når den gennemsnitlige globale omkostning ved et datasikkerhedsbrud helt op på 3,86 mio. dollars. Fra 2017 til 2018 steg den omkostning med hele 6,4 procent.  

Rapporten afslører, at risikoen for at opleve et brud på datasikkerheden i løbet af de næste 24 måneder er på hele 27,9 procent.  Samtidig tager det gennemsnitligt 197 dage at identificere et sikkerhedsbrud og 69 dage at rette op på det igen. De virksomheder, der får rettet op på et brud på under 30 dage, sparer i gennemsnit 1 mio. dollars sammenlignet med de virksomheder, der bruger længere tid. 

Derfor er det afgørende at kortlægge, hvor jeres potentielle sikkerhedshuller er, og hvad I kan gøre for at lukke dem. Løsninger til Identity & Access Management optimerer sikkerheden forbundet med bruger- og adgangsstyring, så I kan være sikre på, at kun de rette brugere har adgang til den rette data – og på, at I let kan lukke ned for adgange, hvis der er mistanke om, at brugeren er blevet kompromitteret af cyberkriminelle. 

It-sikkerhed handler i høj grad om at investere for at forebygge skade. Der findes ikke et enkelt, magisk værktøj, der kan løse alle udfordringer. Identity & Access Management er dog en uundværlig del af den samlede pakke – og en yderst rentabel investering, når man sammenligner med de lammende økonomiske risici forbundet med cyberangreb. 

Manglende compliance koster kassen

EU’s nye persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018. Siden har virksomheder og organisationer – på forespørgsel – været forpligtet til at dokumentere, at de har foretaget passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personfølsomme oplysninger, de opbevarer. Samtidig skal alle eventuelle sikkerhedsbrud indberettes til Datatilsynet senest 72 timer efter, at organisationen er blevet bekendt med det.  

Ellers er der store bøder I vente. Helt op til 4 % af den årlige koncernomsætning kan man blive tvunget til at betale, hvis man ikke opfylder compliance-kravene. 

Men uden klart overblik over, hvem der har adgang til hvad og uden registrering af personrelaterede hændelser i jeres it-systemer (altså kort sagt: en Identity & Access Management-løsning), hvordan vil I så dokumentere, at I overholder forordningens forskrifter? 

Identity & Access Management gør det muligt at dokumentere, hvem der har adgang til data, hvornår de fik adgangen, hvorfor de fik den tildelt, og hvad de bruger den til. Og ikke mindst: Muligt at begrænse adgang til data, så det kun er brugere med reelt behov for at tilgå den, der har muligheden. 

Seneste indlæg

Følg os på LinkedIn
Compliance Suite logo

Hvem har en helt enkel
Identity & Access Management løsning?

Det har vi!