4 tips til at beskytte dine medarbejderes hjemmearbejdsplads

Nyheder

4 tips til at beskytte dine medarbejdere fra deres hjemmearbejdsplads

Corona har forandret vores arbejdsliv, og hjemmearbejde er blevet markant mere udbredt siden pandemien ramte verden. I dette indlæg har vi samlet 4 tips, der kan hjælpe dig med at beskytte medarbejderne, når de arbejder hjemme. 

Post-corona fylder hjemmearbejde markant mere i danske organisationer. En undersøgelse, som YouGov har foretaget for IT-leverandøren Atea, viser, at danskerne er klar til at arbejde langt mere fleksibelt, end før corona gjorde sit indtog. 

Hver fjerde af de 924 adspurgte kunne godt se sig selv arbejde for en virksomhed, hvor de aldrig havde mødt – eller kom til at møde – ledere og kolleger fysisk. 72 procent af respondenterne mener, at de arbejder mindst lige så effektivt hjemmefra som fra kontoret. I det hele taget er indstillingen til digitale initiativer blevet mere positiv, hvilket kan få indvirkning på fremtidig mødeaktivitet. 

Alt i alt vil 57 procent af de adspurgte gerne arbejde mere hjemme, end de gjorde, før corona ramte.  

Coronakrisen har i høj grad understreget behovet for et fleksibelt og hybridt arbejdsliv, hvor arbejdspladsen kan indrettes efter individuelle medarbejderes behov og ønsker. For organisationer skaber det unikke muligheder for at reducere omkostninger og effektivisere samarbejdet. 

En hjemmearbejdsplads stiller dog nogle helt særlige krav til organisationens digitale samarbejdsmuligheder – og ikke mindst til it-sikkerhedsforanstaltningerne. Når arbejdscomputeren er sat op derhjemme, kan det være svært at opretholde samme it-sikkerhed hos de hjemmearbejdende medarbejdere som på arbejdspladsen. Det gør desværre arbejdet lettere for it-kriminelle. 

Der er dog nogle helt enkle forholdsregler, du kan træffe. Det giver din virksomheds medarbejdere de allerbedste forudsætninger for at samarbejde, arbejde effektivt. Samtidig kan de undgå it-kriminelles fælder, når de logger på hjemmefra. 

Vi har samlet 4 gode tips til dig her:

Tip 1: Undersøg, om medarbejderne mangler nogle digitale adgange for at kunne passe deres arbejdsopgaver hjemmefra.

Det er afgørende for effektiviteten at medarbejderne har alle de digitale adgange, de skal bruge for at kunne løse deres arbejdsopgaver. Det gælder både på kontoret såvel som på hjemmearbejdspladsen. At have adgang til de rigtige ressourcer er nemlig et af de vigtigste tiltag til at understøtte produktivitet. Derfor: Tjek, om medarbejderne mangler adgange til systemer, applikationer og data, der er vigtige for deres jobfunktion. 

Læs også > 3 tips til at lave en politik for adgangsstyring

Tip 2: Undersøg, om medarbejderne udelukkende har de digitale adgange, de har behov for, for at kunne passe deres arbejdsopgaver hjemmefra.

Medarbejderne skal have de adgange, de har behov for, så de kan passe deres arbejde. Det er dog vigtigt, at de ikke har flere, end de nødvendige. Under samfundsnedlukningerne, da flere arbejdede hjemme, var det naturligt, at virksomheden prioriterede indsatser og projekter. Det resulterede måske i, at nogle opgaver midlertidigt bortfaldt 

Derfor er det vigtigt at overveje, om det giver mening at lukke midlertidigt ned for nogle digitale adgange til systemer, ressourcer og data, mens medarbejderens sidder på sin hjemmearbejdsplads. Det er med til at beskytte virksomheden og understøtte dens datasikkerhed. 

Tip 3: Forbered medarbejderne på it-kriminelles eventuelle tilnærmelser.

It-kriminelle vil udnytte, at medarbejderne arbejder hjemme. Det har myndighederne løbende advaret mod. Generelt er it-sikkerheden presset hos mange virksomheder, fordi arbejdsvilkårene har ændret sig under COVID-19-pandemien. De arbejdsvilkår giver hackere lettere adgang til organisationens systemer. Og det kan blive vanskeligere at opdage dem, hvis de først er kommet ind. 

Generelt ændrede trusselsbilledet sig ikke under corona-pandemien, men cyberkriminelle fik bedre forudsætninger for at lykkes med deres hackerforsøg. I rapporten Cost of a Data Breach 2020 Report angiver 76 procent af respondenterne, at det vil tage længere tid at identificere og inddæmme et sikkerhedsbrud eller datalæk, når medarbejderne arbejder hjemme. 70 procent af respondenterne angiver samtidig, at omkostningerne forbundet med et datalæk vil stige. 

En ting, der kan organisationen sårbar over for angreb er, hvis de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ikke opretholdes eller gennemføres som normalt. Det omfatter bl.a. system- og softwareopdateringer, der ikke gennemføres. Det gælder også VPN-forbindelser eller flerfaktorgodkendelse, der fravælges, fordi medarbejderne arbejder uden for kontoret.  

Det er enormt vigtigt at klæde medarbejderne ordentligt på til at kunne stå eventuelle tilnærmelser fra hackere imod. Gør løbende medarbejderne opmærksomme på det øgede trusselsbillede og informer dem om typiske ransomware– og phishing-strategier. De skal forholde sig kritisk til alt, hvad de modtager. 

Læs også > Derfor skal identitet i centrum for din sikkerhedsindsats

Tip 4: Brug kun sikker teknologi til at facilitere samarbejdet fra medarbejderens hjemmearbejdsplads.

Ligegyldigt, om arbejdet foregår fra det sædvanlige kontor eller fra en hjemmearbejdsplads, er det afgørende, at data behandles sikkert. Sikkerhedspolitikkerne gælder stadig hjemmefra, og informationer må kun udveksles på sikre platforme. Derfor skal virksomheden stille den rette teknologi til rådighed, der kan facilitere medarbejdernes samarbejde, selvom de sidder hver for sig.  

Distancearbejde skaber nye sikkerhedsudfordringer. Der er en udbredt tendens til at medarbejderne ikke altid opretholder en god sikkerhedsmæssig adfærd, når de arbejdere uden for de faste kontorrammer. Det kan f.eks. være, hvis de tager privat it-udstyr i brug til hjemmearbejde eller ikke anvender de tjenester eller services, som virksomheden stiller til rådighed. Eller hvis de transporterer sensitive forretningsoplysninger rundt uden for kontoret. 

Virksomheden skal derfor genbesøge sine sikkerhedspolitikker og opdatere sine retningslinjer løbende, hvis hjemmearbejde er en udbredt del af arbejdskulturen i organisationen. Det vil være med til at sikre, at organisationen får taget hånd om de specielle udfordringer og sikkerhedsrisici, der kan være forbundet med hjemmearbejde. Det handler i høj grad også om oplysning. De ansatte skal løbende huskes på, at hjemmearbejde kræver tilpassede arbejdsrutiner og -adfærd. 

 

Følger I ovenstående råd er I godt på vej til at skabe de bedste forudsætninger for et produktivt, effektivt og sikkert hjemmearbejdsmiljø. 

Seneste nyheder

Følg os på LinkedIn

Har I spørgsmål, eller har I brug for vejledning,
må I endelig kontakte os.

Kontakt 2ndC