8 helt centrale gevinster ved digital transformation

Fra et økonomisk perspektiv giver det ingen mening at sidde over på den digitale omstilling. Hvis digital transformation tages seriøst og virksomheden investerer – organisatorisk, teknologisk og ledelsesmæssigt – skal det nok betale sig.  

Vi har tidligere skrevet om, hvordan digital modenhed medvirker til sorte tal på bundlinjen. Det er dog ikke blot økonomisk, at det har sine fordele at ride med på den digitale bølge. Der er nemlig otte helt centrale gevinster ved digital transformation.  

8 Fordele ved digital transformation
Foto af rawpixel.com fra Pexels

Digital transformation…

 1. Optimerer arbejdsgangene
  Digitalisering af processer – og adoption af teknologi – effektiviserer og forbedrer tidligere tunge og besværlige arbejdsgange. Når der går mindre tid til administrative opgaver, efterlader det flere ressourcer, der kan dedikeres til forretningskritiske opgaver.
 2. Skaber færre organisatoriske flaskehalse
  Digital omstilling kan betyde et farvel til manuelle processer og it-systemer, der ikke taler sammen. Hvis man vælger den rette løsning vel at mærke. Det er i stort omfang med til at eliminere organisatoriske flaskehalse, når medarbejderne har digitale workflows og selvbetjeningsfunktioner, der fjerner eller forkorter tidskrævende manuelle processer. Forsinkelser undgås og organisationen bliver så gnidningsfri som overhovedet muligt.
 3. Udnytter Big Data-potentialet
  Jo mere digital en organisation er, jo mere data genererer den. Det data er en guldgrube i forhold til at optimere forretningen. Big Data giver uundværlig information og indsigt i organisationens performance. Det åbner muligheden for at træffe informerede, databaserede beslutninger, der kan styrke alle aspekter af forretningen. 
 4. Sætter medarbejderne fri
  Digital transformation styrker medarbejderkorpset. Udover at give medarbejderne mere tid til at fokusere på strategiske opgaver, skaber digital teknologi også de bedste vilkår for samarbejde, vidensdeling og mobilitet. Medarbejderne kan let arbejde på tværs af lokationer og tilgå den information og de systemer, de har behov for – ligegyldigt, hvor de er. Det øger samarbejdsmulighederne – både med interne og eksterne interessenter.
 5. Styrker dialogen
  Øget digitalisering skaber bedre vilkår for at styrke dialogen med kunderne på tværs af digitale og analoge platforme. Igennem social listening er det langt lettere end tidligere at pejle sig ind på sine kunders ønsker, drømme, behov og kritikpunkter. Værdifuld indsigt, som kan mobiliseres direkte ind i det daglige arbejde – og i forretningsmodellen.
 6. Skaber mere tilfredse kunder
  Bedre udnyttelse af Big Data-potentialet betyder også en langt større indsigt i kundernes behov og ønsker, hvilket bør resultere i transformation af den overordnede kundeoplevelse. En bedre forståelse for kunderne betyder, at virksomheden bliver bedre i stand til at levere det, kunderne vil have – f.eks. i form af personaliserede produkter eller bedre og mere digital service.
 7. Skaber nye produkter og services
  Produkter kan være digitale lige så vel som fysiske. Teknologisk og digital udvikling muliggør, at virksomheder kan tilføje nye features og funktionaliteter til deres eksisterende produkter og services eller alternativt udvikle helt nye digitalt-fødte produkter som basis for forretningen. 
 8. Åbner døren mod verdenen
  Digitalisering forbinder mennesker, organisationer og økonomier på tværs af geografiske og kulturelle skel. Det betyder, at den digitale forretning i langt de fleste tilfælde er en global forretning (med de nye muligheder og det højere konkurrenceniveau, der hører med). Digitale muligheder betyder, at organisationen kan opnå nye kunder, nye markeder og nye lokationer på samme vilkår og til de samme omkostninger, som de brugte i deres ikke-digitale, lokale organisation. 

 

Vil du vide mere om, hvordan du bedst udvikler, vedligeholder og gør din digitale forretning til en succes? Så download vores spritnye e-bog ved at klikke på banneret nedenfor. 


Seneste indlæg

LinkedIn

IDENTITET: Nøglen til digital transformation

Den korte e-guide til at realisere forretningsværdien af Identity & Access Management. Brug dit digitaliseringsprojekt til at booste din virksomheds sikkerhed, effektivitet og compliance.

læs mere om e-guiden