Loading...
Compliance Suite2019-01-25T10:58:47+00:00

2ndC Compliance Suite

2ndC Compliance Suite er din garanti for, at de rette personer får adgang til de rette data og systemer. Virksomheden får fuld kontrol over persondata lige fra onboarding til offboarding, automatiseret adgangsstyring og mulighed for at føre rutineopgaver, knyttet til User Lifecycle Management, ud i forretningen – og væk fra IT.

Dagene, hvor IT-afdelingen mister dyrebare arbejdstimer, fordi tiden spildes på rutineopgaver som let kan klares af andre afdelinger, er ovre. 2ndC Compliance Suite strømliner adgangsstyringen og giver de relevante medarbejdere mulighed for at styre brugeroprettelse og -vedligehold via et nemt og intuitivt værktøj. Løsningen styrer automatisk processerne omkring tildeling af roller og rettigheder til virksomheden systemer, software og data. Samtidig foretages fuld log af ændringer, så compliance til gældende regler og lovgivning sikres. Brugervenlige dashboards giver fuldt overblik over brugernes adgange, roller og afventende godkendelser.

2ndC Compliance Suite er en add-on løsning til Microsoft Dynamics 365, og derfor integrerer brugerstyringen problemfrit med eksisterende forretningsfunktioner. Brugervenligheden stiger, vedligeholdelsesomkostningerne reduceres drastisk og ressourcerne i IT-afdelingen frigives til vigtige udviklingsprojekter. Løsningen kan skaleres efter behov og kan tilgås når som helst – og hvor som helst.

Hent 1-pagers
Grundetablering af 2ndC Compliance Suite tager 5 uger

Compliance Suite er skærpet sikkerhed,
større effektivitet og fuld compliance

Den rigtige balance mellem sikkerhed, lovgivning, ressourceforbrug og effektivitet er en central udfordring for virksomheder og organisationer. 2ndC Compliance Suite giver dig fuld kontrol over sikkerhed, risici og compliance uden at begrænse effektiviteten i virksomheden.

Forebyg it-risici og skærp forretningens sikkerhed med 2ndC Compliance Suite

På trods af, at mange virksomheders fokus ligger på eksterne it-risici, så er den største trussel faktisk den interne sikkerhed. Manglende brugeradgang – eller medarbejdere, som uretmæssigt har adgang til systemer og data – er en massiv udfordring for både forretning og it-sikkerhed. Utilstrækkelig kontrol med adgange og tilladelser kan betyde, at medarbejderne omgår autoriserede systemer og ukritisk finder deres egne. Det resulterer i skygge-it. En alvorlig trussel, der kan medføre tab af data, malwareinficering og læk – netop, fordi it-systemerne er usynlige for IT-afdelingen og dermed ude af virksomhedens kontrol. 2ndC Compliance Suite får styr på risikofaktorerne. Automatiseret adgangstildeling og et fuldt overblik over brugere, rettigheder og adgange beskytter dig mod ophobning af persondata og sikrer, at de rette brugere – og kun de rette – har adgang til den rette data.

2ndC Compliance Suite effektiviserer arbejdsgange og letter økonomien

Utidssvarende it-systemer er en hæmsko for vækst. Er forretningen fastlåst i et ufleksibelt system, når den aldrig sit fulde potentiale. En it-afdeling, der bruger sin tid på rutineopgaver relateret til Identity Access Management ender som en organisatorisk flaskehals, der begrænser hele virksomhedens arbejdsgang. 2ndC Compliance Suite gør det let at effektivisere forretningen. It-afdelingen får mere tid til kerneopgaver og slipper for kompliceret vedligehold, oprydning og support. User Lifecycle Management bliver en fleksibel og intuitiv proces, der kan varetages af centrale medarbejdere i forretningen. Løsningen kan let skaleres op og ned efter behov og med et fast opstartsbeløb og en månedlig betaling pr. bruger, ved du præcist, hvilke udgifter din virksomhed har måned for måned.

Opnå compliance med gældende lovgivning

Bliv nemt og enkelt compliant med gældende lovgivning

De største udfordringer ved at leve op til EU’s Persondataforordning opstår i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller nedlæggelse af brugere og deres adgang til interne systemer og arbejdsgrupper. Dokumentation af hvem, der er registreret i virksomhedens systemer samt hvorfor, hvornår og af hvem de er oprettet af, er en forudsætning for compliance med lovgivningen. Uautoriseret adgang til persondata skal forhindres, fuldt overblik over interne adgange skal bevares, og processerne for arbejdet med persondatabeskyttelse skal nøje dokumenteres. Alle krav kan være en alvorlig teknisk og ressourcemæssig udfordring for virksomheden. Med 2ndC Compliance Suite bliver Identity Access Management enkelt og omkostningseffektivt. Processerne omkring tildeling og vedligeholdelse af adgange automatiseres uden at kompromittere gældende regler, retningslinjer og love. Du får fuld log over databehandling i alle systemer, og alle systemændringer relateret til adgange og rettigheder registreres.

Hent 1-pager: Bliv GDPR-klar med 2ndC CCS

Compliance Suite i sektorerne

Strømlignede IT-processer i den offentlige sektor

Offentlig

Strømlinede processer omkring Identity Access Management er altafgørende i offentlige organisationer. Det sikrer produktivitet og omkostningseffektivitet i ofte stramme budgetter. Automatisering af tidskrævende, manuelle processer knyttet til identitets- og brugerstyring samt adgangstildeling, frigiver ressourcer fra tungt administrationsarbejde. 2ndC Compliance Suite er en fleksibel og skalerbar løsning, som bevarer organisationens overblik over en varieret brugerskare, optimerer arbejdsprocesser på tværs af afdelinger og skaber betydelige besparelser på det administrative budget.

Hent succeshistorie: Sund & Bælt (PDF)
Finanssektoren får fuld kontrol, overblik og compliance

Finans

Arbejdet i finansindustrien kræver højtkomplicerede IT-miljøer, der kan administrere et stort antal brugerroller. Industrien er underlagt mange restriktioner, som stiller høje krav til Identity Access Management. 2ndC Compliance Suite giver fuldt overblik, kontrol og fuld compliance i forhold til national og international lovgivning. Løsningen gør det let for komplekse finansorganisationer – med mange centrale brugere – enkelt og automatisk at kontrollere, at de rette brugere får adgang til de rette systemer og applikationer – og at ingen uretmæssigt får adgang til fortrolige data.

Handel

Traditionelt er retail-industrien præget af høj medarbejderudskiftning. Derfor er det essentielt at have en Identity Access Management-løsning, som gør det enkelt og effektivt at styre adgange for de brugere, som begynder i, skifter stilling eller forlader virksomheden. 2ndC Compliance Suites automatiserede brugerstyring betyder, at hyppige forandringer i medarbejderstaben ikke belaster forretningen. Løsningens fleksible og skalerbare User Lifecycle Management frigiver ressourcer og sparer værdifuld tid og penge på administration.

Hent 1-pager: Mergers & Acquisitions (PDF)

Produktion

For store produktionsvirksomheder er det afgørende for bundlinjen at spare på administrationsudgifter. Samtidig efterspørger kunder, partnere og leverandører effektive, automatiserede arbejdsprocesser samt adgang til interne IT-systemer og arbejdsgrupper. Det kan være en tung administrativ byrde for forretningen. Med 2ndC Compliance Suite bliver det let og effektivt at inkludere både interne og eksterne brugere i forretningens arbejde, mens virksomheden bevarer overblik, kontrol og et højt sikkerhedsniveau, som lever op til lovgivningens forskrifter.

Hent succeshistorie: DLG (PDF)

Nyheder