Styrk identitetssikkerheden med
2ndC Compliance Suite

2ndC Compliance Suite logo

Din organisation har brug for hurtig, ubesværet og sikker adgang til information. 2ndC Compliance Suite (CCS) gør det nemt at administrere medarbejdernes adgange gennem hele deres livscyklus. Med strømlinet og automatiseret adgangsprovisionering er du sikker på, at medarbejderne har den rette adgang til it-systemer og applikationer. Og ikke mindst, at ingen har uretmæssig adgang.

Ved at erstatte langsomme, fejlbarlige, manuelle processer med automatiseret adgangstildeling og selvbetjening styrker du organisationens sikkerhed, produktivitet og medarbejdertilfredshed.

CCS er udviklet på en standardiseret Microsoft-platform, som kan tilpasses alle brugsscenarier og skaleres til komplekse it-miljøer i konstant udvikling.

CASE:

Digitalisering øger behovet for kontrol

Digital omstilling baner vejen for øget produktivitet. Men i en hverdag, hvor alle hjælpemidler og værktøjer er afhængige af en internetforbindelse, bliver organisationens it-miljø automatisk mere komplekst – og på Campus Køge er selv kaffemaskinen digitaliseret. Som led i en større digital transformationsproces har Køge Handelsskole og Zealand – Sjællands Erhvervsakademi fokuseret på at skabe overblik, strømline arbejdsprocesser og øge it-sikkerheden. En opgave, de har løftet med hjælp fra 2ndC Compliance Suite.

Sikkerhed

Sikkerhed med 2ndC Compliance Suite

Sørg for at alle har det rette adgangsniveau

CCS gør det nemt at implementere og håndhæve din adgangspolitik, så ingen medarbejdere kan tilgå flere systemer eller har flere rettigheder, end de har behov for. Med Compliance Suites automatiserede godkendelses- og genautoriseringsflow beskytter du aktivt organisationen mod uautoriseret adgang.

Beskyt dig mod datalæk og tilbagekald adgange

Hver gang en medarbejder stopper eller skifter stilling i organisationen, risikerer du et datatab. Den afgørende kur er at implementere en effektiv og automatiseret proces, der tilbagekalder adgangen til data og it-ressourcer, når behovet for den ophører. 2ndC Compliance Suite fjerner øjeblikkeligt adgangen ved dens udløb eller så snart, det anmodes.
Compliance

Compliance med 2ndC Compliance Suite

Få fuldt overblik over adgange og GDPR-relaterede processer

De største barrierer for compliance med GDPR opstår i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og nedlæggelse af medarbejdere og deres adgange til it-systemer og applikationer. CCS automatiserer processerne forbundet med adgangsadministration uden at kompromittere gældende regler, retningslinjer og love. Samtidig får du fuldt overblik over organisatoriske processer, der behandler persondata.

Få fuld log af alle personrelaterede handlinger

Dokumentation af hvem, der er registreret i virksomhedens systemer og applikationer samt hvorfor, hvornår og af hvem de er oprettet af, er en forudsætning for compliance med GDPR. CCS logger alle personrelaterede handlinger i din it-infrastruktur og genererer hurtigt rapporter, så du kan dokumentere organisationens compliance i forbindelse med audits.

> Bliv GDPR-klar med CCS (PDF)

Hvordan kan 2ndC Compliance Suite hjælpe din virksomhed med overholdelse af GDPR?

2ndC Compliance Suite - Effektivitet

Effektivitet med 2ndC Compliance Suite

Få adgangene på plads fra første arbejdsdag

Med automatiseret adgangsstyring sikrer du, at alle adgange til it-ressourcer er sikrede og på plads, når din nye medarbejder møder ind på sin første arbejdsdag. CCS øger medarbejdertilfredsheden og eliminerer produktivitetstab på grund af lang og dyr ventetid.

Reducer den administrative byrde

CCS reducerer den administrative byrde hos it-afdelingen og Help Desk-medarbejderne. Med automatiseret adgangstildeling og centrale selvbetjeningsfunktioner, begrænses tidskrævende manuelle processer, og it-afdelingen får mere tid til kerneopgaver.

> Automatiser brugeradgange (PDF)

Peter Hedevang Christiansen, Sund & Bælt

”Medarbejdere, der bruger Compliance Suite, er utrolig glade for log og rapportering. Det giver tillid til systemet, fordi de nemt kan se, hvem der har foretaget rettelser både i data og i brugerrettigheder.”

Peter Hedevang Christiansen, it-chef i Sund & Bælt
2ndC Compliance Suite funtionalitet

Funktionalitet med 2ndC Compliance Suite

Skærp forretningen – styrk identitetssikkerheden

En standardiseret platform til at håndtere identiteter og adgange er afgørende for forretningens sikkerhed, compliance og effektivitet. CCS optimerer organisationens arbejde med bruger- og adgangsstyring og sikrer, at du lever op lovgivningens forskrifter.

Er du klar til at optimere din identitetssikkerhed?

Nyheder