Den digitale arbejdsplads er kommet for at blive: Hvor stiller det HR?

Arbejdskulturen har ændret sig under coronapandemien. Måske permanent. Det betyder, at HR-funktionen nu er vigtigere end nogensinde. For at få succes kræver det dog, at HR er i stand til at indtage en ny og langt mere digital rolle.

Corona har haft mange konsekvenser. Ikke mindst for vores arbejdsliv. At arbejdspladsen pludselig blev forvandlet til et virtuelt fællesskab, var noget langt de fleste organisationer skulle vænne sig til i større eller mindre omfang.

For mange virksomheder føltes det uvant og usikkert at sende medarbejderne hjem. Mange frygtede for produktiviteten, og det krævede helt sikkert nye tiltag at omstille både ledelse og arbejdsstyrke til den nye digitale arbejdsvirkelighed.

En ting er sikkert: Hjemmearbejde er – i et eller andet omfang – kommet for at blive.

Hjemmearbejde via den digitale arbejdsplads accepteres i langt større udstrækning end tidligere

Alt tyder på, at hjemmearbejde kommer til at fylde markant mere i danske organisationer post-corona.

En undersøgelse, som YouGov har foretaget for IT-leverandøren Atea, viser, at danskerne er klar til at arbejde langt mere fleksibelt, end før corona gjorde sit indtog.

Læs også > Rapport: Effekten af COVID-19 – Digitale implikationer og muligheder for det danske erhvervsliv

Hver fjerde af de 924 adspurgte kunne godt se sig selv arbejde for en virksomhed, hvor de aldrig havde mødt – eller kom til at møde – ledere og kolleger fysisk. 72 procent af respondenterne mener, at de arbejder mindst lige så effektivt hjemmefra som fra kontoret, og generelt er indstillingen til den digitale arbejdsplads blevet mere positiv, hvilket kan få indvirkning på fremtidig mødeaktivitet.

Alt i alt vil 57 procent af de adspurgte gerne arbejde mere hjemme, end de gjorde, før corona ramte.

Det billede tegner sig også i en undersøgelse af COVID-19’s effekt på det danske erhvervsliv, som 2ndC netop har gennemført. F.eks. udtaler en HR-konsulent i finans- og forsikringsbranchen følgende i rapporten, der er baseret på undersøgelsen:

”Da genåbningen hele tiden blev udskudt, var ledergruppen generelt meget bekymrede for, om effektiviteten ville falde, nu hvor medarbejderne skulle arbejde hjemme i en længere periode. Medarbejderne klarede det dog virkelig godt, og var mere effektive derhjemme end på kontoret. Vi måler på fakturerbare timer, og der er ikke sket et fald under corona. Corona har altså sat gang i en kulturændring hos os, hvor vi er blevet markant mere åbne over for hjemmearbejde.”

HR skal indtage en mere digital rolle end nogensinde før

Ifølge 2ndC’s undersøgelse oplevede hele 57,7 procent af respondenterne, at deres organisationen havde udfordringer med at facilitere medarbejdernes hjemmearbejde. 33,4 procent af organisationerne måtte implementere ny teknologi for bedre at kunne opretholde og understøtte medarbejdernes hjemmearbejde.

Læs også > Det kan corona lære dig om GDPR!

Virksomheder, der har haft succesoplevelser under corona-nedlukningen har en ting til fælles: De har udnyttet de teknologiske muligheder til at understøtte og styrke medarbejdernes engagement og effektivitet på hjemmekontoret. Det er teknologi, der har reddet produktiviteten, og båret de virksomheder (så vidt muligt) helskindet igennem og ind i de tidlige faser af samfundets genåbning.

Det er en banebrydende forandring. Og det er en forandring, som HR er i centrum for. For det handler netop om at gentænke den måde, vi definerer og organiserer os på. I 2013 forudsagde en artikel i Harvard Business Review, at 1,3 mia. mennesker inden for en kort årrække ville arbejde virtuelt. Det har været en udvikling, der i mange organisationer har været så småt i gang – men en virkelighed, de fleste blev kastet ud i på fuld tid fra foråret 2020, da lande verden over begyndte at tage forholdsregler for at begrænse smitten.

Arbejdskulturen har ændret sig – men hvor stiller det HR?

I en ny hverdag, hvor HR-funktionen er vigtigere end nogensinde. Det kræver dog, at HR er i stand til at indtage sin nye – og langt mere digitale – rolle. Det kan være svært at vide, hvordan det skal gribes an. Derfor har vi skrevet en guide, der giver syv konkrete råd, der gør det lettere at navigere i en digitaliseret arbejdskultur. Målrettet dig, der sidder i en HR-funktion.

Download den ved at klikke på banneret nedenfor:

Velkommen til den virtuelle arbejdsplads

7 konkrete råd til HR, der gør det lettere at navigere i en digitaliseret arbejdskultur

Klar til en snak?

Ring til os på +45 3164 3434

Du kan også udfylde felterne herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt: