Compliance Suite

Stigende lovkrav om logning af al databehandling af personfølsomme oplysninger har gjort det vanskeligere at forene intern compliance med medarbejderproduktivitet. Med 2ndC Compliance Suite automatiseres denne proces.

Download “compliance suite”

Compliance Suite add-on Services

Udvid din 2ndC Compliance Suite og tilpas den yderligere din forretning. Med fire selvstændige optioner får du mulighed for at optimere din forretning yderligere og minimere krævende arbejdsopgaver.

Download “Compliance Suite add-on Services”

Kom sikkert i Skyen – Cloud: Compliance & Collaboration

Der er et stigende krav til forretningen i alle virksomheder om at blive mere effektive, minimere omkostninger og samtidig have en sund vækst. Læg en aktiv strategi for at udnytte Skyen bedst muligt og oplev, hvordan IT kan være den drivkraft, der både understøtter cost-effektivitet og vækst. Skalér compliance omkring organisations- og rettighedsadministration.

Download “Kom sikkert i skyen”

Høst fordelene ved at være i Skyen – Cloud: Compliance & Collaboration

Når implementering og flytning af infrastruktur fra serverrum til Skyen er på plads er det tid til at høste fordelene. Hermed går den strategiske udnyttelse af Skyen ind i fase 2.

Download “Høst fordelene ved at være i Skyen”

Automatiser brugeradgangen – Cloud: Compliance & Collaboration

Med 2ndC Compliance Suite får du mulighed for at styre brugeroprettelse og -tildeling nemt og hurtigt. Det frigiver tid og gør din virksomhed agil. Samtidig er I sikre på at overholde gældende regler, love og retningslinjer.

Download “automatiser brugeradgangen”

Inkludér kunder og eksterne – Cloud: Compliance & Collaboration

Kunder og eksterne kræver stadig større gennemsigtighed i forretningen. Det udfordrer krav til overholdelse af sikkerhedsregler. Med 2ndC Compliance Suite har du mulighed for automatisk at skalere dine kunders adgang og derved sikre virksomhedens compliance.

Download “Inkludér kunder og eksterne”

OneDrive Migration

At flytte data fra fildrev op i Skyen behøver i sig selv ikke at være det store IT-projekt. Men hvis en omlægning af IT-strukturen skal gennemføres, så det bliver en succes for hele organisationen, kræver det strategi og omtanke.

Download “Onedrive migration”