Succeshistorier

Med fødderne i mulden og IT i Skyen
I 2012 beslutter DLG Danmark at modernisere selskabets IT-platform og flytte DLG op i Skyen, og henvender sig til 2ndC for at få hjælp. Moderniseringen af den digitale løsning betød en udfasning Novell og eDirectory og en overgang til Microsoft Cloud teknologi. Det kom af et ønske om mobilitet, digital ensretning, administration uden IT, og forbedret dokumentation og logning; Alt sammen inden for gældende EU-regler…

Download

One pagers – Compliance Suite

2ndC Compliance Suite er en Identity and Access Management løsning med single point of access, der tillader forretningen at styre oprettelse, nedlæggelse og vedligehold af brugere og roller, og med fuld log af alle hændelser. Alt efter gældende love og retningslinjer.

Compliance Suite
Med 2ndC Compliance Suite automatiseres vedligeholdelse af brugere og logning af al databehandling af personfølsomme oplysninger.

Download

Compliance Suite add-on Services
Med fire selvstændige add-on Services til Compliance Suite får du mulighed for at optimere din forretning yderligere og minimere krævende arbejdsopgaver.

Download

One pagers – Cloud: Compliance & Collaboration

Cloud: Compliance & Collaboration er en metode, hvormed implementeringen af en sikker Cloud løsning bliver delt op i 4 overskuelige skridt. I kan implementere hvert enkelt skridt samlet eller hver for sig, alt efter hvordan det passer jer.

Kom sikkert i Skyen
Læg en aktiv strategi for at udnytte Skyen bedst muligt og skalér compliance omkring organisations- og rettighedsadministration.

Download

Høst fordelene ved at være i Skyen
Når implementering og flytning af infrastruktur fra serverrum til Skyen er på plads er det tid til at høste fordelene.

Download

Automatiser brugeradgangen
Med 2ndC Compliance Suite får du mulighed for at automatisere brugeroprettelse og -tildeling. Samtidig er I sikre på at overholde gældende love og retningslinjer.

Download

Inkludér kunder og eksterne
Med 2ndC Compliance Suite har du mulighed for automatisk at skalere dine kunders og andre eksternes adgang og derved sikre virksomhedens compliance.

Download

One pagers – Diverse

OneDrive Migration
At flytte data fra fildrev op i Skyen behøver i sig selv ikke at være det store IT-projekt. Men hvis en omlægning af IT-strukturen skal gennemføres, så det bliver en succes for hele organisationen, kræver det strategi og omtanke.

Download