Konsulentydelser

Azure Launch Control

Kickstart rejsen til Skyen

Microsoft Azure er en cloudbaseret databehandlingsplatform, der øger sikkerheden, fleksibiliteten og de økonomiske besparelser for virksomheder af alle størrelser. 2ndC’s konsulenter hjælper dig og din organisation sikkert i gang med rejsen til skyen. 

Hent datablad om Azure Launch Control

Workshopforløb

Workshopforløbet Azure Launch Control giver dit team en solid grundforståelse for Microsoft Azure – og ikke mindst hands-on erfaring, der gør det muligt at realisere værdien af jeres platform. 2ndC demonstrerer Azures alsidighed gennem videndeling og praktiske workshops, og gør det tydeligt, hvordan Azure let kan intregreres med jeres eksisterende værktøjer og infrastruktur. 

2ndC’s Azure Launch Control er designet til at uddanne it-professionelle i, hvordan de kan maksimere udbyttet af platformen. 

Forløbet kickstartes med en Introduktionsworkshop, der præsenterer kernebegreber og best-practices i Microsoft Azure, herunder anvendelse af subscriptions, forbindelser, sikkerhed, servere, storagelatency og prisberegning. Netværk i infrastrukturmiljøer implementeres og forbindes til jeres it-miljø, og cloud ADFS-infrastruktur i Azure for test- og eventuelt produktionsmiljø etableres. 

Derefter afholder 2ndC tre workshops, som introducerer best practice for opstart af et Azure-forløb: 

  1. Workshop 1: Evalueringsworkshop
  2. Workshop 2: Migreringsworkshop
  3. Workshop 3: Opsamlingsworkshop

Hver workshop adskilles af et 4-ugers forløb, hvor I med bistand fra 2ndC migrerer servere/services til Microsoft Azure.

Microsoft Azure Launch Control workshop

Output

  • Indsigt i Microsoft Azures funktionalitet og muligheder 
  • Forbundne on premises– og cloud-miljøer 
  • Prioriteret oversigt over samtlige servere/services inklusiv 2ndC’s anbefalinger 
  • Migrering af 10-15 servere/services 
  • Afsluttende rapport og strategi for jeres videre Azure-forløb 

Skal I med i Skyen?

Nyheder