ROI-beregner

Få en forsmag på de potentielle besparelser din organisation kan opnå gennem automatisering og digitalisering ved at bruge 2ndC Compliance Suite. Du skal bare vælge den sektor, din organisation tilhører – så er du i gang:


Beregn din ROI med 2ndC Compliance Suite

Kom i gang med Identity & Access Management – det betaler sig!

Der er ingen tvivl om, at det kræver investering af både tid og penge at implementere en Identity & Access Management-løsning. Det er dog en investering, der hurtigt tjener sig ind.

Manuelle brugerstyringsprocesser er administrativt tunge og praktisk taget umulige at auditere ordentligt. Derudover er de dyre, tidskrævende og ofte behæftede med fejl. Jo flere brugere, organisationen har, jo flere omkostninger har man i forbindelse med identitets- og adgangsstyring.

2ndC Compliance Suite automatiserer langsomme, fejlbehæftede, manuelle processer. Derigennem styrkes organisationens sikkerhed, produktivitet og compliance – og ikke mindst dens ROI.

Automatisering er nøglen til en høj ROI

Ifølge den internationale researchvirksomhed Forrester er automatisering nøglen til en høj ROI. Sammenlignet med manuelle processer vil automatiserede, cloudbaserede identitets- og adgangsstyringsløsninger over en 3-årig periode resultere i en ROI, der er 310 % højere (Kilde: Forrester Research).

Via automatisering kan 2ndC Compliance Suite skabe konkrete besparelser på fire overordnede parametre:

  1. On- og offboarding
  2. Den daglige brugeradministration
  3. Auditering og rapportering
  4. Licenser

Eksempel på udregning

Eksempel En organisation med 700 brugere og en personaleomsætning på 20 % vil konkret kunne spare følgende ved at implementere 2ndC Compliance Suite:

Årlig besparelse på brugeradministration:787.500 DKK
Årlig besparelse på auditering og rapportering:975.000 DKK
Årlig besparelse på licensomkostninger:83.916 DKK
Årlig besparelse på on- og offboarding:361.200 DKK
Samlet årlig besparelse:2.207.616 DKK

2ndC
Kgs. Nytorv 8,3
1050 København K
CVR 16 98 77 35

+45 3164 3434
info@2ndc.dk

Klar til en snak?

Ring til os på +45 3164 3434

Du kan også udfylde felterne herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt: