5 it- og sikkerhedstrends, du ikke har råd til at ignorere i 2021

Den virtuelle arbejdsplads kommer til at præge 2021 i lige så høj grad, som de har præget 2020. Vi kigger i krystalkuglen og forudser fem vigtige it- og sikkerhedstrends, der vil dominere i år.

Opbrud og omvæltning var uden tvivl de store temaer i 2020. Selvom de fleste organisationer er vant til løbende – på et vist niveau – at skulle navigere i forandringer, så ændrede coronapandemien verdenen på en måde, som ingen kunne have forudset. Det har betydet, at organisationer har været tvunget til at gennemføre store justeringer og forandre sig for at tilpasse sig den nye virkelighed.

I takt med, at organisationer og virksomheder stadig kæmper med at finde nye måder at drive og vækste forretningen på, har vi samlet fem it- og sikkerhedstrends, der får afgørende indflydelse på året, der kommer.

Trend 1: Samarbejdsteknologi er fortsat et vigtigt fundament

Det virtuelle samarbejde blev et krav, da en stor andel af arbejdsstyrken var tvunget til at arbejde hjemmefra. Den trend kommer til at fortsætte langt ind i 2021, og vil med stor sandsynlighed blive endnu mere integreret i organisationers arbejdsprocesser, end den var inden pandemien. Mange foretog investeringer i samarbejdsteknologi i begyndelsen af sidste år, men yderligere investeringer – og ikke mindst opkvalificeringen af medarbejderne i teknologierne – vil i høj grad fortsætte med at præge 2021.

Trend 2: Den digitale arbejdsplads er kommet for at blive

Det fleksible, mobile arbejdsliv – og dermed arbejde uden for de traditionelle kontorrammer – vil fortsætte med at have enorm betydning i 2021. Under krisen er det blevet etableret som et holdbart arbejdsalternativ. Og det er et alternativ, der har sat sig fast i både virksomheders og medarbejderes bevidsthed. En analyse fra Gartner viser, at 48 procent af ansatte med stor sandsynlighed vil arbejde hjemme en del af arbejdstiden efter pandemien, sammenlignet med 30 procent, der gjorde det regelmæssigt inden nedlukningen. Globalt forventer hele 74 procent af CFO’er at øge andelen af hjemmearbejde i deres organisationer efter udbruddet af COVID-19. Den trend vil fremover stille høje krav til organisatio­nens digitale samarbejdsevner

Læs også > De 5 største læringer fra da corona rykkede arbejdspladserne hjem i de private stuer

Trend 3: Cloud bliver førsteprioritet

Allerede før COVID-19-pandemien havde cloudteknologi – via de stærke muligheder for agilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet – etableret sin værdi for mange virksomheder. Hvis vi lærte noget af 2020, er det dog, at de organisationer, der allerede arbejdede cloudbaseret, havde lettere ved at omstille sig til den nye arbejdsvirkelighed. Gartner forudser, at investering i cloudteknologi vil vokse 18,4 procent i 2021, og at investeringer i SaaS-teknologi globalt vil udgøre hele 117,7 mia. dollars.

Trend 4: Agilitet i it-setuppet er forudsætningen for en omstillingsparat organisation

Agilitet er altafgørende for organisationers evne til at reagere på forandringer, hvad enten de er udefrakommende eller opstår internt. I kølvandet på 2020 har der været udbredt behov for enten at skulle afskedige eller hjemsende medarbejdere.

Behovet for effektivt at kunne op- eller nedskalere medarbejderstaben bliver under ingen omstændigheder mindre i 2021. I sådanne situationer er det vigtigt at have forudsætningerne for hurtig on- eller offboarding af medarbejderne i organisationens it-systemer på plads. I år bliver agilitet derfor nøgleordet for alle nye it-investeringer.

Læs også > Midt i en krisetid står Kromann Reumert på et solidt fundament af sikkerhed og brugerstyring

Trend 5: Balancegangen mellem sikkerhed og effektivitet bliver vigtigere end nogensinde før

Når arbejdsstyrken sættes fri og får mulighed for at rykke væk fra kontorerne, stiller det pludselig markant højere krav til it-afdelingen, som må løbe hurtigt for at kunne understøtte medarbejdernes arbejdsmuligheder. For danske virksomheder handlede det i 2020 i høj grad om at balancere et højt niveau af it-sikkerhed med medarbejdernes produktivitetsmuligheder. 68,9 procent af respondenterne i en undersøgelse gennemført af 2ndC angav, at det var balancegangen mellem effektivitet og sikkerhed, der vægter højest i forbindelse med medarbejdernes hjemmearbejde.

Den balance kæmpede flere organisationer dog med i praksis igennem 2020. De organisationer, der ikke har en metode til at kontrollere, hvilke digitale adgange medarbejderne ligger inde med – og om de har de adgange, de skal bruge – vil fortsætte med at blive udfordret i år.

Det er nemlig afgørende for effektiviteten, at medarbejderne har alle de digitale adgange, de skal bruge for at kunne løse deres arbejdsopgaver. At have adgang til de rigtige ressourcer er et af de vigtigste tiltag til at understøtte produktivitet. At sikre organisationens datasikkerhed, betyder dog også, at ingen medarbejdere skal have flere digitale adgange, end deres jobrolle kræver. Det kan være svært at understøtte uden det rigtige værktøj.

Derfor vil endnu flere organisationer prioritere investeringer i Identity & Access Governance-platforme i 2021.

Hvad er de digitale følgevirkninger af coronakrisen?

Hent 2ndC’s rapport om de digitale trends og følgevirkninger for danske organisationer, der opstod i forbindelse med coronaepidemien.

Klar til en snak?

Ring til os på +45 3164 3434

Du kan også udfylde felterne herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt: