CASE: Sund & Bælt

Log og rapportering giver ro i maven

60.000 dokumenter og et forældet ledelsessystem. En løsning, der består af system-søjler, som ikke kan kommunikere med hinanden. Og knopskudt teknologi, der fremstår fragmenteret og ugennemsigtigt. Det er situationen for Sund & Bælt, da IT-chef Peter Hedevang Christensen i august 2015 henvender sig til Microsoft. Han vil have hjælp til at modernisere organisationens IT-løsning.

Sund & Bælt ønsker at arbejde sig væk fra det fastlåste IT-system. Systemet kan ikke længere leve op til forretningens ønsker om fleksibilitet og compliance. ”Vores medarbejdere kæmpede med en IT-løsning, der var rigid og vanskelig at arbejde i. Selv den mindste rettelse – f.eks. når en samarbejdspartner skulle have adgang til et system – måtte igennem IT-afdelingen. Vi foretog så rettelsen i et gigantisk Excel-ark, helt utroligt omstændeligt og bestemt ikke compliant”, husker Peter Hedevang Christensen. ”Det var simpelthen ikke muligt, at vi kunne fortsætte på den måde. Og så snakker vi ikke engang om de mere end 60.000 dokumenter, der også lå i systemet. Disse dokumenter havde ikke nogen relation til systemets primære formål, nemlig ledelsesinformation”.

Løsning i flere spor

Microsoft sender Sund & Bælt videre til 2ndC, og man finder frem til, at virksomheden har brug for en mere agil løsning. En løsning, der kan styre brugeradgang, information og data. Der kan opfylde organisationens behov for styring af processer og persondata ift. vedligeholdelse for eksempel af brugere og adgange. Og som skal klæde Sund & Bælt på til at blive compliant mod EU’s persondataforordning.

2ndC og Sund & Bælt arbejder gennem workshops og flere afdækningsmøder på at klarlægge virksomhedens behov. Man bliver enige om at dele løsningen op i flere spor: ”Jeg kunne se, at løsningen skulle anskues både fra en teknisk og en forretningsmæssig synsvinkel. Ofte sker der det, at man vælger at betragte selv meget komplicerede IT-projekter som én stor opgave. Så ender det med at IT-delen tager al fokus, og at forretningen bliver ’glemt’”, fortæller Peter Hedevang Christensen. ”Det er et rigtig dårligt udgangspunkt for at få en succesfuld løsning. Forretningen finder sig ikke længere i, at det er IT der sætter rammerne for et forretningsprojekt. I den sidste ende er det forretningen, der kommer til at sidde og arbejde i systemerne. De mennesker ved, hvad de vil have og hvad de har brug for. Derfor skulle vi som minimum have et separat spor, der løste de udfordringer og ønsker, som måtte ligge i forretningen”.

Valget falder på at dele løsningen op i 3 spor: Spor 0 og 1, som fokuserer på den IT-tekniske del af løsningen og Spor 2, som varetager forretningsdelen.

Brugervenlig løsning med fuld log

I den IT-tekniske del af løsningen skaber 2ndC og Sund & Bælt sammen adgang til Skyen på en fuld skalerbar platform bestående af Azure AD og Exchange. På den nyoprettede platform bliver det nye og mere strømlinede ledelsessystem etableret i et miljø, der består af SharePoint Online og 2ndC Compliance.

Dermed har Sund & Bælt fået etableret en brugervenlig, effektiv og skalerbar identitets- og adgangsstyringsløsning med fuld log. Forretningsfunktionaliteten, der ligger i Spor 2, består i at få etableret den ønskede struktur og funktionalitet. Spor 2 skal også klæde superbrugerne på til at udføre redaktøropgaver, ændre persondata etc. Her bliver forretning og IT koblet sammen gennem 2ndC Compliance Suite i ansvaret for overholdelse af EU persondataforordningen. ”Persondataforordningen står på skuldrene af de allerede etablerede processer der vedrører IT-sikkerhed. Uden et  IT-miljø, hvor der er etableret processer for styring af IT-sikkerhed er det umuligt at overholde persondataforordningen”, pointerer Peter Hedevang Christensen, og fortsætter: ”2ndC Compliance Suite er et stærkt værktøj i den sammenhæng. Det kan, ud over at styre roller og adgange med fuld dokumentation, også tillade forretningen selv at foretage de mere rutineprægede dataændringer.”

Ro i maven

Særligt er netop dokumentationen en succes: ”De medarbejdere, der bruger 2ndC Compliance Suite, er utrolig glade for log og rapportering. Det giver tillid til systemet: De kan nemt se, hvem der har foretaget rettelser i såvel data som brugerrettigheder”, fortæller Peter Hedevang Christensen.

Inden Sund & Bælt nåede så langt, har det dog været nødvendigt at tage implementeringen af den nye løsning i iterationer og at gentænke idriftsættelsen – og der er stadig meget at tage fat på. Sund & Bælts øvrige standard software skal således med tiden kobles til rollestyring; så selvom Sund & Bælt ønsker en fuld løsning i Skyen, er det i erkendelse af, at det en proces der uundgåeligt vil strække sig mange år ud i fremtiden.

Hvordan ser Sund & Bælt så en fremtid med 2ndC Compliance Suite? ”Der er nogle meget spændende ting i støbeskeen i forhold til 2ndC Compliance Suite, som vi glæder os til at få lov til at tage i brug. Blandt andet er integration mod andre systemer (eks. HR) og muligheden for at uddelegere rollestyring, f.eks. til vores samarbejdspartnere utrolig interessante. Men først og fremmest har vi med den nye platform og med 2ndC Compliance Suite opnået en sikker, fleksibel og forretningsvenlig håndtering af data og brugere i overensstemmelse med den kommende Persondataforordning. Det giver ro i maven nu endelig at være på forkant med situationen”, slutter Sund & Bælts IT-chef Peter Hedevang Christensen.

SUND & BÆLT

  • Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S og BroBizz A/S.
  • Hovedkvarteret ligger i København, men Sund & Bælt har et administrationscenter i Korsør i tilknytning til Storebæltsbroens betalingsanlæg, hvor en stor del af medarbejderne arbejder.
  • Sund & Bælt har 127 ansatte (ultimo 2016), hvoraf de fleste er beskæftiget med Storebæltsbroen. Herudover er der ca. 200 entreprenører fra private firmaer, som varetager drifts- og vedligeholdsopgaver på Storebæltsbroen.

Seneste nyheder

Følg os på LinkedIn