2ndC Compliance Suite

Metode

Vi samler alt jeres nødvendige IT på en sikker platform i Skyen. Uden nedetid, og opdelt i 4 overskuelige skridt, der kan implementeres sammen eller alene som I har behov for.

Første skridt er at komme rigtigt i Skyen: De fleste virksomheder bruger i dag et produkt, der helt eller delvist er forbundet til Skyen. Men det største udbytte af Skyen får I først, når Skyen tænkes ind i jeres virksomhedsstrategi.

Ved andet skridt høster jeres forretning fordelene af at være i Skyen. Adgang til filer og systemer er nu ikke længere begrænset til den fysiske arbejdsplads, og det giver fleksibilitet i forhold til arbejdsmønstre.

Tredje skridt giver jer mulighed for at styre brugeroprettelse og –tildeling nemt og hurtigt med løsningen 2ndC Compliance Suite. Samtidig er I sikre på at overholde gældende regler, love og retningslinjer.

Fjerde skridt inkluderer kunder og eksterne. I får mulighed for automatisk at skalere jeres eksterne brugeres adgang, og derved sikre virksomhedens compliance.

Download whitepapers

Download whitepapers

Etablér Office 365, Azure Infrastruktur og Single Sign-on

Udnyt Cloud quick-wins og aktivér den digitale mobile arbejdsplads

Skalér compliance omkring organisations- og rettighedsadministration

Skalér dine kunders adgang og deltagelse og effektivisér arbejdsgange

Kom i Skyen

Der er et stigende krav til forretningen i alle virksomheder om at blive mere effektive, minimere omkostninger og samtidig have en sund vækst. Læg en aktiv strategi for at udnytte Skyen bedst muligt og oplev, hvordan IT kan være den drivkraft, der både understøtter cost-effektivitet og vækst. Skalér organisations- og rettighedsadministration.

Arbejd sikkert i Skyen

Når implementering og flytning af infrastruktur fra serverrum til Skyen er på plads er det tid til at høste fordelene. Hermed går den strategiske udnyttelse af Skyen ind i fase to.

Styr brugere, roller og adgange

Med 2ndC Compliance Suite får du mulighed for at styre brugeroprettelse og -tildeling nemt og hurtigt. Det frigiver tid og gør din virksomhed agil. Samtidig er I sikre på at overholde gældende regler, love og retningslinjer.

Inkludér kunder og eksterne

Kunder og eksterne kræver stadig større gennemsigtighed i forretningen. Det udfordrer krav til overholdelse af sikkerhedsregler. Med 2ndC Compliance Suite har du mulighed for automatisk at skalere dine kunders adgang og derved sikre virksomhedens compliance.