2ndC Compliance Suite

Cloud, Compliance & Collaboration

Vi samler alt jeres nødvendige IT på en sikker platform i Skyen. Vi opdeler implementeringen i 4 overskuelige skridt, der kan implementeres sammen eller alene som I har behov for – helt uden nedetid.

Første skridt er at komme rigtigt i Skyen: De fleste virksomheder bruger i dag et produkt, der helt eller delvist er forbundet til Skyen. Men det største udbytte af Skyen får I først, når Skyen tænkes ind i jeres virksomhedsstrategi.

Ved andet skridt høster jeres forretning fordelene af at være i Skyen. Adgang til filer og systemer er nu ikke længere begrænset til den fysiske arbejdsplads, og det giver fleksibilitet i forhold til arbejdsmønstre.

Tredje skridt giver jer mulighed for at styre brugeroprettelse og –tildeling nemt og hurtigt med løsningen 2ndC Compliance Suite. Samtidig er I sikre på at overholde gældende regler, love og retningslinjer.

Fjerde skridt inkluderer kunder og eksterne. I får mulighed for automatisk at skalere jeres eksterne brugeres adgang, og derved sikre virksomhedens compliance.

Download whitepapers

Download whitepapers

Læg grundlaget for et mere effektivt og omkostningslet IT

Løs jeres medarbejdere fra skrivebordet

Opnå compliance omkring organisations- og rettighedsadministration

Skalér dine kunders adgang og deltagelse

Kom sikkert i Skyen

Der er et stigende krav til forretningen i alle virksomheder om at blive mere effektive, minimere omkostninger og samtidig have en sund vækst. Skalér den automatiserede organisations- og rettighedsadministration ved at lægge en aktiv strategi for at udnytte Skyen bedst muligt og oplev, hvordan IT kan være den drivkraft, der både understøtter kost-effektivitet og vækst.

Høst fordelene ved Skyen

Virksomheder står i dag overfor et stigende krav fra medarbejderne om mobilitet. I årevis har det været muligt at arbejde hjemmefra, men hvorfor ikke arbejde ude fra en kunde? Eller i toget på vej til et møde? Eller fra en cafe? Adgang til filer og systemer er ikke længere begrænset til den fysiske arbejdsplads, og det giver fleksibilitet.

Automatiser brugeradgangen

De største udfordringer for at overholde GDPR opstår ved oprettelse, nedlæggelse eller vedligeholdelse af brugere og deres adgang til arbejdsgrupper. Med 2ndC Compliance Suite giver du forretningen mulighed for at styre brugeroprettelse, vedligehold og tildeling nemt og hurtigt, samtidig med at overholdelse af gældende regler og love sikres.

Inkludér kunder og eksterne

Ved at lukke kunden ind i forretningen, og åbne op for selvbetjening af relevante data og dokumenter, trækkes kunden tættere på virksomheden og kundeloyaliteten styrkes. Det stiller store krav til virksomhedens IT-systemer og udfordrer kravene til overholdelse af datasikkerhed. Med 2ndC Compliance Suite kan din virksomhed uden risiko invitere kunder og andre eksterne til at få adgang til virksomhedens dokumenter eller deltage i arbejdsgrupper.