GDPR & Governance

2ndC Compliance Suite understøtter jeres compliance med GDPR og dokumenterer ubesværet organisationens databeskyttelse og GDPR-relevante processer. Compliance Suite styrker jeres dokumentationsarbejde med flere stærke funktioner:

Loader image

Loader image

Loader image

I Compliance Suite kan I registrere og klassificere samtlige af organisationens applikationer, der behandler persondata. Det giver jer fuldt overblik over, hvor i organisationen data registreres, opbevares og behandles.

Loader image

2ndC Compliance Suite sikrer fuld governance og overblik over brugeridentiteter, rettigheder og adgange på tværs af it-miljøerne. Rollebaseret adgangstildeling sørger automatisk for, at de digitale adgange i jeres it-miljø lever op til organisationens adgangspolitikker.

Loader image

Compliance Suite logger alle personrelaterede handlinger på tværs af organisationens applikationer og systemer. Interaktive dashboards hjælper jer med at etablere det nødvendige overblik og dokumentere jeres GDPR & Governance-indsats.

Loader image

Compliance Suite giver jer indbyggede workflows til adgangsanmodninger, onboarding, jobskifte og offboarding. Et automatiseret genautoriseringsflow sikrer, at alle adgange til følsomme data løbende verificeres.

”Compliance Suite har forbedret vores tilgang til program governance og User Lifecycle Management mærkbart”

Få lettere ved at leve op til persondataforordningens krav

De største barrierer for compliance opstår i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og nedlæggelse af medarbejdere og deres adgange til it-systemer og applikationer.

Med 2ndC Compliance Suite bliver alle personrelaterede handlinger i jeres systemer logget, og det bliver dermed markant lettere at dokumentere hvem, der er registreret i virksomhedens applikationer samt hvorfor, hvornår og af hvem, de er oprettet.

“Det er essentielt i forhold til revisionen, at tilfældighederne ikke længere kan råde i forhold til medarbejdernes it-adgange. Platformen betyder, at vi fuldt ud kan dokumentere, hvorfor folk har de adgange, som de har.”

Senior System Specialist Jim Andersen, ATEA

I Compliance Suite kan I dokumentere alle forretningsprocesser og -procestrin med relevans for overholdelsen af GDPR. Det styrker jeres grundlag for at opnå compliance betydeligt og gør det nemmere at leve op til både interne og eksterne audits.

Governance i relation til bruger- og adgangsstyring muliggør, at I sikkert kan administrere medarbejderne og deres adgange til applikationer og data. Er governance på plads, bliver det enkelt for jer at administrere medarbejdernes adgange til organisationens teknologiske og digitale assets, mens I samtidig holder potentielle compliance- og sikkerhedsrisici i skak.

Få yderligere information

Case: ATEA


Gennem en årrække har Atea dedikeret mange ressourcer til at effektivisere forretningen. Det har resulteret i et større fokus på automatisering af processer, program governance og ikke mindst på identitets- og adgangsstyring. 

Læs mere her >

Derfor skal identitet i centrum for din sikkerhedsindsats


Flere og flere arbejdsgange digitaliseres og samtidig stiger antallet af datalæk. Det stiller nye krav til organisationens sikkerhedsarbejde.

Læs mere her >

Download vores guide: Det kan corona lære dig om GDPR!


Download guiden og få de 7 huskeregler, der hjælper dig med at skabe et agilt arbejdsmiljø
– uden at overtræde GDPR.

Læs mere her >

2ndC
Kgs. Nytorv 8,3
1050 København K
CVR 16 98 77 35

+45 3164 3434
info@2ndc.dk

Klar til en snak?

Ring til os på +45 3164 3434

Du kan også udfylde felterne herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt: