CASE: DLG

Med fødderne i mulden og IT i Skyen

I 2012 beslutter DLG Danmark at modernisere selskabets IT-platform og flytte DLG op i Skyen, og henvender sig til 2ndC for at få hjælp. Moderniseringen af den digitale løsning betød en udfasning Novell og eDirectory og en overgang til Microsoft Cloud teknologi. Det kom af et ønske om mobilitet, digital ensretning, administration uden IT, og forbedret dokumentation og logning; Alt sammen inden for gældende EU-regler.

Peter Rugaard, IT-manager ved DLG: ”For at forstå DLG’s situation, er det vigtigt at vide, at vi siden 2001 har udvidet ved at opkøbe virksomheder over hele kloden. Denne ekspansion resulterede i, at der blev brugt et patchwork af forskellige IT-teknologier og platforme igennem hele den voksende virksomhed. Det betød igen, at IT-byrden eksploderede, at udgifterne til vedligehold af IT var enorme, og at gennemsigtigheden i systemerne lig med nul. En digital transformation var essentiel, hvis vi ville fortsætte med at ekspandere.”

Vi skal have IT-byrden under kontrol

”Vores mål er at blive nummer ét på vores marked. Hvis vi vil opnå dette, skal vi have en state-of-the-art IT-platform, og vi skal have vores IT-byrde under kontrol. Det er også nødvendigt at have en IT-løsning, der er agil, og som understøtter digital mobilitet og transformation. Det er en kæmpe del af virksomhedens DNA at være en frontrunner. Hvis ikke vi var det, ville vi ikke være her i dag.”

”Vi ønskede fra starten at komme væk fra vores gamle Novell OnPrem løsning og blive løftet over på en Microsoft Cloud løsning. I samarbejde med 2ndC blev det i 2012 besluttet, at løsningen skulle forenkle og strømline IT-opdateringer i DLG og DLG datterselskaber, og at medarbejderne i højere grad skulle være i stand til at tilgå løsningen mobilt.

Alle brugerhændelser skal kunne dokumenteres

Men i tiden fra 2012 til 2015 begynder der at blive stillet krav om endnu større fleksibilitet og bedre intern kommunikation, og i 2016 bliver en ny strategi lagt frem i DLG GROUP: Større samarbejde selskaberne imellem og en fælles IT-strategi for de største grovvareselskaber i GROUP frem mod 2021. Med annonceringen af EU Persondataforordningen står DLG overfor endnu et presserende krav: Alle brugerhændelser skal kunne dokumenteres igennem hele virksomheden, inden GDPR træder i kraft d. 25. maj 2018”

”IT-byrden holdt os tilbage og hindrede fremgang i hele forretningen. IT-ansatte er højtuddannede mennesker, og det er spild af deres kompetencer, hvis det meste af deres tid skal gå med rutineopgaver såsom oprettelse og nedlæggelse af brugere, licenstildelinger, password-reset etc. Samtidig bliver de flaskehalse for resten af forretningen, og det er dybt utilfredsstillende for alle.

Kunne vi skubbe rutineopgaverne ud i forretningen ville det skabe luft på flere planer: IT-medarbejdere ville kunne fokusere på deres kerneopgaver med at skabe nye muligheder for forretningen igennem IT. Og forretningen ville opleve større indflydelse og fleksibilitet i deres daglig arbejde, hvis de selv oprettede og vedligeholdt de persondata, de havde ansvaret for, og hvis de selv kunne foretage password reset og selv kunne vedligeholde licenser.

Alt sammen i vished om, at deres ændringer med det samme ville slå igennem i alle relevante systemer.”

Godt klædt på til GDPR

”Et fokus for os har været at bygge en løsning, der lever op til gældende EU-regler. Det betød, at vi var godt klædt på, da GDPR blev bekendtgjort. Med 2ndC Compliance Suite til at lave User Lifecycle Management bygger vi bare ovenpå vores hidtidige strategi og holder kursen.”

”Vi har lavet ændringerne i tæt samarbejde med 2ndC’s kompetente folk. Samarbejdet har betydet, at vi har lært en masse om løsningen undervejs, og at vi føler os godt klædt på til at overtage den færdige løsning. Indtil videre har vi flyttet vores løsning og vores grundlæggende rolle- og licensstyringsløsning op i Skyen, hvilket betyder selvbetjening for DLG-ansatte og for en stor del af vores tilknyttede selskaber.”

Flaskehals erstattet med IT i Skyen

”Dermed er vores IT-flaskehals blevet erstattet af selvbetjening i forretningen gennem 2ndC Compliance Suite. Vi har fået vores komplicerede IT-løsning koblet sammen, så vi kan nøjes med at lave ændringer ét sted i systemet, og det slår igennem alle steder, der er relevante i alle selskaber under DLG GROUP. Og da vi er kommet i Skyen, kan vi nu tilbyde vore medarbejdere mobilt IT: En stor del af vore medarbejdere er chauffører og på farten det meste af deres arbejdstid. De kan nu tilgå deres digitale arbejdsplads fra deres vogne, når de har brug for det.”

”Vi ønskede at modernisere vores digitale løsning ved at komme af med Novell og eDirectory. Vi ønskede mobilitet, digital ensretning, administration uden IT, og vi ønskede dokumentation og logning. Når vi vores mål? Ja, det gør vi. Der er ingen tvivl om, at det har været en lang og kompleks rejse, men den har været det værd. På grund af vores tætte samarbejde med 2ndC og med implementeringen af 2ndC Compliance Suite, er vi sikre på at være compliant med EU persondataforordningen når den træder i kraft d. 25. maj 2018.”

OM DLG

  1. DLG er det andet største landbrugsselskab i Europa med en omsætning på mere end 50 mia. kr. Virksomheden har ca. 7440 ansatte, hvoraf 2450 arbejder i Danmark. I Danmark alene er der over 160 lokationer, hvor der anvendes IT-udstyr.
  2. Med landmanden i centrum har DLG flere forskellige roller i værdikæden. Inden for grovvareområdet forsyner DLG landmænd med foder fra egne fabrikker, sædekorn, gødning, jordbrugskalk og planteværn.
  3. Størstedelen af DLG’s omsætning i udlandet med Tyskland som det største udenlandske marked.

Seneste nyheder

Følg os på LinkedIn